To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj załącznik
Plik jest zbyt duży lub jest w nieobsługiwanym formacie.
Plik jest zbyt duży lub jest w nieobsługiwanym formacie.
Załącz zdjęcie lub film (maksymalnie 25 mb) w formacie jpg, peg, png, gif, mp4, mov lub avi. Uwaga: Udostępniane treści, w szczególności zdjęcia, film oraz opis osoby, z którą wystąpisz nie mogą zawierać: danych osobowych osób trzecich, w tym wizerunku, głosu ani wypowiedzi osób trzecich.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu castingu do audycji „Gogglebox” oraz w pełni akceptuję wszystkie jego zapisy.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stavka sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w castingu do audycji „Gogglebox” obejmujących imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, informacje o sytuacji życiowej dla celów marketingowych obejmujących zapraszanie do udziału w innych programach i audycjach Stavka sp. z o.o., akcjach promocyjnych i marketingowych organizowanych przez Stavka sp. z o.o. lub podmioty działające na jej zlecenie.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!