To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj załącznik (film lub zdjęcie)
Plik jest zbyt duży lub jest w nieobsługiwanym formacie.
Plik jest zbyt duży lub jest w nieobsługiwanym formacie.
Udostępniane treści, w szczególności zdjęcia, film oraz opis osoby z którą wystąpisz nie mogą zawierać: danych osobowych osób trzecich, w tym wizerunku, głosu ani wypowiedzi osób trzecich.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu castingu do audycji „Mądrzejemy z Bosacką” oraz w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TVN S.A. moich danych osobowych ujawnionych w castingu do audycji „Mądrzejemy z Bosacką” obejmujących imię, nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, informacje o sytuacji życiowej dla celów marketingowych obejmujących zapraszanie do udziału w innych programach i audycjach TVN S.A., akcjach promocyjnych i marketingowych organizowanych przez TVN S.A. lub podmioty działające na jej zlecenie.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!